ආණ්ඩුවට එක්වන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට ආරාධනා !මීළග ආණ්ඩුවට එක්වන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට ආරාධනා කර ඇති බව හිටපු ඇමති ලක්‍ෂමන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.
එළැඹෙන පාර්ලිමේන්තුවේ 2/3 බලයක් සදහා එක්වන්නැයි මෙසේ ආරාධනා කර ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කළා.
අද වන විට එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විවිධ තැන්වලට එක්වෙමින් ඇතැයිද ඔහු කියා සිටියා.

Post a Comment

0 Comments