පක්ෂ රැස්වීම විරෝධයක් නිසා නවතීඅද පැවැති ජාතික සේවක සංගමය ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෘත්තීය සමිති රැස්වීමක්, සාමාජික විරෝධතාව නිසා අතරමග නවතා දැමීමට සිදු විය.
රැස්වීම පැවැත්වුණේ, සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදීය.

පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති රැස්වීමට, පක්ෂ මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම්, ජාතික සේවක සංගමයේ ප්‍රධානීන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට සහභාගි වූහ

Post a Comment

0 Comments