අනෙකුත් වාහනවලටද ලීසිං සඳහා මාස 6ක කාලයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය !


පොදු ප්‍රවාහන සේවාවලට අමතරව වාහන ලීසිං සහනය මෝටර් රථ ඇතුළු අනෙකුත් වාහනවලටද මාස 6ක කාලයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වී ඇති බව, ජනාධිපති කාර්යාලයේ නීති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ලීසිං සහ මූල්‍ය ආයතනවල ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සොයාබැලීමට පත්කරන ලද කමිටුවේ සභාපති හරිගුප්තා රෝහණධීර මහතා ප්‍රකාශ කළා.
පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස්රථ, පාසල් වෑන් රථ, ත්‍රිරෝද රථ ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවා වෙනුවෙන් භාවිත කරන රථවාහන සඳහා මාස 6කට ලීසිං සහන දැනට ලබාදෙන බව ඒ මහතා සඳහන් කරනවා.
මෝටර් රථ ඇතුළු අනෙකුත් වාහන සඳහා ලිසිං සහනය මාස තුනකට ලබාදී තිබුණද එම වාහනවලටද මාස 6 ලීසිං සහනය ලබාදෙන ලෙසට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙමින් පවතින බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

Post a Comment

0 Comments