මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම රජයේ වගකීමක් නොවේ !
මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම රජයේ වගකීමක් නොවන බවත් එය මැතිවරණ කොමිසමේ වගකීමක් බවත් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.
ආණ්ඩුවේ වගකීම රට යථා තත්වයට පත් කිරීම බවත්, ඒ අනුව මේ වනවිට කොවිඩ් 19 වෛරසයේ බලපෑම පාලනය කර ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසමට අවශ්‍ය ‍ඕනෑම මොහොතක මහ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බව ද හිටපු ඇමතිවරයා පවසයි.
මේ වනවිට නාමයෝජනා කැඳවා මහ මැතිවරණය සඳහා දින නියම කර ඇති අතර ඒ අනුව මහ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවද අබේවර්ධන මහතා අවධාරණය කරයි

Post a Comment

0 Comments