බාර් වසා දමන්නේ නැති බවට ප්‍රකාශ වෙයිසුරාසල් වසා දැමීමේ කිසිදු සූදානමක් නැතැයි සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් ආරියදාස බෝදරගම මහතා පැවැසීය.
ඇතැම් සංවිධාන හා පිරිස් සුරාසල් වසා දැමිය යුතු බවට කරන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමේදී සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ, මෙය නීත්‍යනුකූල ව්‍යාපාරයක් බැවින් රටේ සාමාන්‍ය කටයුතුවලට සමගාමීව සුරාසල් විවෘත කිරීමේ වරදක් නොමැති බවයි.
සුරාසල් වසා දැමීම නිසා දිනකට රජයට අහිමිවන ආදායම රුපියල් කෝටි පනහකි. කොරෝනා (කොවිඩ් – 19) වයිරසය පැතිර යෑමට ‘සුරාසල්’ හේතු වන බවට සෞඛ්‍ය අංශ කළ දැනුම්දීමට අනුව දින 57ක් පමණ සුරාසල් වසාදමා තිබූ අතර සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආරම්භ කිරීමත් සමඟ සුරාසල් විවෘත කිරීමට ගෙන තිබෙන තීරණයේ වෙනසක් නොවන බවද සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා කියා සිටී.

Post a Comment

0 Comments