ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය තෙමසක වැටුප කොවිඩ් අරමුදලට ලබා දෙයිජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය තෙමසක වැටුප කොවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.
රුපියල් 292,500ක පමණ වටිනාකමකින් යුත් අදාල චෙක්පත ජනපතිතුමන් විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත අද දින භාර දී ඇති බව වාර්තා වනවා

Post a Comment

0 Comments