දුම්රියේ ගමන් කරන මගීන් විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇති බව වාර්තා වනවා !
අද දිනයේ දුම්රියේ ගමන් කරන මගීන් විශාල වශයෙන් අඩුවී ඇති බව වාර්තා වනවා.
ඇඳිරිනීතිය අලුයම 5.00ට ලිහිල් කළද බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් එක් අයකු පමණක් අද දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට පැමිණ තිබූ බවයි සඳහන් වුනේ.
කොළඹ නගරයේ ඇඳිරි නීතිය අතරේ රාජකාරී ඇරඹීමත් සමග මාර්ගවල වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙන අතර වැඩිදෙනා සිය පුද්ගලික කාර් රථ වලින් ගමන් කිරීම වැඩිවී ඇතැයිද වාර්තා වනවා.
අද දිනයේ මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා බස් රථ ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් අඩුවී පැවති අතර මාර්ග රැසක මේ වාහන තදබදය මතුකර ඇත්තේ පුද්ගලික වාහන වැඩිවීමෙනි.
ඇතැම් මං සන්ධිවල වාහන හැසිරවීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ද සේවයේ යෙදී සිටින අතර පොලිසිය අහඹු ලෙස තෝරාගන්නා වාහන පමණක් පරීක්ෂා කරනු දක්නට ලැබුණා.
අද දින අධිවේගී මාර්ගද විවෘත කර තිබෙන අතර අධිවේගී මාර්ග භාවිතයේදී පොලිස් පරීක්ෂාව දැඩි ලෙස සිදුකිරීමෙන් පසු අවසර ලැබෙන වාහනවලට පමණක් ඇතුළු කිරීම සිදුවනවා.

Post a Comment

0 Comments