ගම්පහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු අට දෙනකු නිරෝධායනයට
ගම්පහ මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂකවරයා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු එම රෝහලේ 8 දෙනෙකු නිරෝධායනය සදහා යොමුකර තිබෙනවා.
ඒ සීදූව විශේෂ බලකා කදවුරේ කොරෝනා ආසාධිත යුධ හමුදා නිළධාරියා පසුගියදා රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයාගේ කාර්‍යාලයට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වීමත් සමගයි..

Post a Comment

0 Comments