කොරෝනා නිසා මරණයට පත්වූ දෙවන ලාංකිකයා විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙක්
එංගලන්තයේදී මරණයට පත්වූ දෙවන ලාංකිකයා පිළිබඳව විදේශ තොරතුරු හෙළිකර තිබෙනවා.
ඔහු විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙක් බවයි හෙළිව ඇත්තේ.
කොරෝනා නිසා එංගලන්තයේදී මරණයට පත්වූ දෙවන ලාංකිකයා විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයෙකු බව වාර්තා වනවා.
ඔහු මිය යනවිට 70වන වියේ පසුවුණා

Post a Comment

0 Comments