අප වෙනුවෙන් මහන්සි වූ හෙදියන් අව්වේ තැබුවාට ආණ්ඩුවට ජනතා විරෝධයක් !
දිවයින පුරා රෝහල්වල සේවය කරන සෞඛ්‍ය කාර්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් (වෛද්‍යවරු, හෙදියන් සහ සාත්තු සේවකයින්) සිය සේවාමුරය අවසන් කොට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සදහා දිගු පෝලිම්වල රැදී සිටින ආකාරය දැක්වෙන ජායාරූප සමාජජාල මාධ්‍ය තුල සංසරණය වනවා.

රෝහල් කාර්‍ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සදහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාරද්‍රව්‍ය අඩංගු පාර්සලයක් සහන මිලට හෝ ලබාදීමට සූදානම් කල යුතු වුවද රජයෙන් ඒ සදහා කිසිදු පියවරක් ගෙන නැත.

මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙන් සමාජජාල තුලද ආණ්ඩුවට එරෙහිව විශාල විරෝධයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතී

Post a Comment

0 Comments