සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියයි
කොරෝනා වෛරසය සමග මතුව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නැයි සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ

Post a Comment

0 Comments