කසල ප්‍රවාහනයට ගෙනාපු අළුත්ම කෝච්චි එන්ජින් මෙන්න ! PHOTOS

ආනයනය කරන ලද “S14” පංතියේ එන්ජින් රැගත් නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණ තිබෙනවා.
කැළණියේ සිට ආරුවක්කාලු දක්වා කසළ ප්‍රවාහනය සඳහායි මෙම එන්ජින් මෙරටට ගෙන්වා ඇත්තේ
ඒවා මේ වනවිට කොළඹ වරායට ගොඩබා ඇති බව වරාය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළාPost a Comment

0 Comments