වී කිලෝව රුපියල් පනහ බැගින් මිලදීගැනීමට රජය තීරණය කරයි
මහ කන්නයේ වී තොග කිලෝව රුපියල් 50 බැගින් මිලදී ගැනීමට රජය තීරණය කරයි.
ඒ අනුව වී අලෙවි මණ්ඩලය සහ දිසාපතිවරුන් මාර්ගයෙන් වියළි වී කිලෝවක් රුපියල් 50 ක මිලකට මිලදී ගැනීමටත් තෙතමනය සහිත වී කිලෝවක් රුපියල් 44 බැගින් මිලදී ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.
මහකන්නයේ වී තොග මිලදී ගැනීමේ යෝජනාව ඇතුළත් කැබිනට් පත්‍රිකාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ (22) පස්වරුවේ පැවැති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

Post a Comment

0 Comments