කළුතර පදික වෙළඳුන්ට බඩේ පහරක් ! වෙළෙඳාම් නතර කිරීමට පියවර
කළුතර නගරයේ පදික වෙළෙඳාම් නතර කිරීමට පියවර ගත් බව දකුණු කළුතර රථවාහන පොලිසිය පැවසීය.
පසුගිය දින කළුතර නගරයේ පදික වෙළෙඳාමෙහි යෙදෙන සියලුම පුද්ගලයන් දකුණු කළුතර මූලස්ථාන පොලිස් ස්ථානයේ ශ්‍රවණාගාරයට ගෙන්වා පදික වෙ​ළෙඳාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි බව දකුණු කළුතර පොලිස් රථවාහන අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ආර්.එම්. රත්නවීර පැවසීය.
ඒ පිළිබඳ බලවත් අකමැත්ත පළ කළ ඇතැම් වෙළෙන්දන් පැවසුවේ, අපිට වෙළඳාම් කරන්න වෙනත් තැනක් නැහැ. මේ ගැන නගර සභාවෙන්, කරපු ඉල්ලීම්වලටත් විසඳුමක් ලැබුණේ නැහැ යනුවෙනි.
නමුත් පදික වෙළෙඳාම් නිසා පදිකයනට මෙන්ම රථවාහන ගමනාගමනයට ඇති වන කරදර හා බාධක පිළිබඳ ඔවුන්ට කරුණු අවබෝධ කර දීමෙන් පසුව ඔවුන් තවදුරටත් නගරය තුළ පදික වෙළෙඳාම් නොකිරීමට එකඟ වී තිබේ.

Post a Comment

0 Comments