හඬපටි වෙනුවෙන් අධි ධාරිතාවෙන් යුතු උපකරණ රටින් ගෙන්වයි !
රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ හඬ පට විශ්ලේෂණය කිරීම සදහා ‌මෙරට පවතින පහසුකම් ප්‍රමාණවත් ‌නොවන බවට වාර්තා වනවා.
ඒ සඳහා අධි ධාරිතාවෙන් යුත් නවීන සන්නිවේදන උපකරණ සිංගප්පූරුවෙන් ‌ගෙන්වීමට ‌බලධාරීන් පියවර ‌ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව, ‌මෙම අති නවීන උපකරණ ‌තොගය අද (20) හෝ හෙට (21) ‌පොලිස් මූලස්ථානය ‌වෙත ලැබීමට නියමිතයි.
මෙම හඬ පට විශ්ලේෂණය සඳහා ‌පොලිස් කණ්ඩායම් 10ක් පත්කිරීමට පියවර ‌ගෙන ඇති අතර ලක්ෂ‌යකට අධික හඬ පට ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂණය කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Post a Comment

0 Comments