සිංහරාජයෙන් වටිනා මැණික් ඉල්ලමක් මතුවෙයි !
සිංහරාජ වනාන්තරය පාමුල පිහිටි රක්වාන පන්නිල නාහිටිය රක්ෂිතයේ වටිනා මැණික් ඉල්ලමක් මතුවීම නිසා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ ආරක්ෂාව එම ප්‍රදේශයට යොදවා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා.
පන්නිල රක්ෂිතයේ අනවසර මැණික් පතල් කැපූ 55 දෙනකු වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන් වරින් වර අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා ආරක්ෂාවද මේ වන විට ලබාගෙන ඇති අතර ඒ නිසා අනවසර පතල් කැපීම නතරවී ඇත.
පන්නිල රක්ෂිතයේ රුපියල් කෝටි ගණන් වටිනා මැණික් මතුවෙන බවට පැතිර ගිය ආරංචි නිසා බොහෝ දෙනෙක් රක්ෂිතය තුළ නීති විරෝධී ලෙස මැණික් පතල් කැපීමට පටන් ගත් බවයි සඳහන් වන්නේ.
මේ වන විට පන්නිල රක්ෂිතයට විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබෙනවා.

Post a Comment

0 Comments