අසාද් සාලි මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවට !
බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා ජනාධිපති කොමිසම හමුවට අද (08) කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ අප්‍රේල් 21 වනදා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් දීමටයි.

එහි නිලධාරීයෙකු සඳහන් කළේ, ඔහු පොලිස් ඒකකය හමුවේ මෙම ප්‍රකාශය ලබා දෙන බවයි.

මේ වනවිට පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 47 කි.

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනයට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අතුරු වාර්තාවක් මේ වනවිට ජනාධිපතිතුමාට භාර දී ඇති අතර එම කොමිසමේ නිල කාලය මාර්තු මස 22 අවසන් වීමට නියමිතයි.

Post a Comment

0 Comments