මාදිවෙල පාර්ලිමේන්තු නිවාසය ගණිකා මඩමක් !

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා මාදිවෙල පාර්ලිමේන්තු නිවාසය ගණිකා මඩමක් බවට පත්කරගෙන සිටි බව රාජ්‍ය ඇමති නිමල් ලංසා මහතා සඳහන් කරයි.
ඒ හේතුවෙන් රාමනායක මහතා වහාම මන්ත්‍රී නිවාස සංකීර්ණයෙන් ඉවත් කරන ලෙස කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි ඔහු පවසන්නේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් තමන් කථානායකවරයාගෙන් වාචිකව ඉල්ලීමක් කර ඇතත් මේ මෙම ඉල්ලීම ලිඛිතව කථානායකවරයාගෙන් කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.
රාමනායක මහතාගෙන් හෙළිවී ඇති හඬ පට අනුව එම නිවාස සංකීර්ණයට ප‍්‍රසිද්ධ ගණිකාවන් නිතර පැමිණ ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වන බවත් අධි ආරක්ෂිත කලාපයකට ගණිකාවන් ගෙන්වාගැනීමට මන්ත්‍රීවරයා කටයුතු කළේ කෙසේදැයි සොයා බැලීමට පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතු බවද ඔහු කියා සිටියා.

Post a Comment

0 Comments