රසික හදවත් හඬවමින් මනෝරත්නයන් ජීවිතයට සමුදෙයි
කලා කෙත අස්වැද්දූ විශිෂ්ඨ රංගධරයා - ජයලත් මනෝරත්න දිවි ගමනට සමුදෙයිරෝහල් ගතව සිට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අද දවසේ දැන් සමුගත් ප්‍රවීණ රංගධර ජයලත් මනෝරත්නයන් රෝහල් සායනයේදී පවා සිය කලා හැකියාව රසිකයන්ට ලබා දීමට උත්සහ කර ඇති බව දැන ගන්නට ඇත.
ඒ ඔහු රෝහල් ගතව සිටියදී මහගම සේකරයන්ගේ “නොමියෙමි” කවි පොත කියවීමෙන් පසු රචිත කවියක් සමාජ මාධ්‍ය ජලයේ සංසරණය වීමත් සමඟමය
රෝහල් සයනයේදි මනෝරත්නයන් අතින් ලියැවුනු කවිය…….
සේකර කී විලසින් එදා අප මහගම
කුමකට මියෙමුද අත හැර මුලු ජීවිතයම
මරණී වෙනුවට ළංවෙමු රමණී වෙත අප
ජීවන රිද්මය,සොඳුරු බවද ඇත ඈ තුල
කවියක, ගීයක, සිනමාවක,නාටකයක
සාධුකාරයක,පිරිතක,ඕම්කාරයක
සුළං පොදක වැහිපිල්ලක,තරුපිපි රාත්‍රියක
රමණී මිස මරණී කොද මේ තුන් ලෝකෙක
දෙවොංදරාසං,නොරිකෝ,සුගත් ගෙ දම්මි ද
සුප්පාදේවිය,ගෲෂා,ගජමන් නෝනාව ද
බොනී මහත්තයා,හෙලන්ද ,පියල් ද නන්දාව ද
සිහියට නගන්න,රමණී මිස මරණී කො ද
ජයලත් මනෝරත්න

Post a Comment

0 Comments