විමල් වීරවංශගේ නඩුව පෙබරවාරි මස 12 වනදා !
අමාත්‍ය විමල් වීරවංශට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම පවරා ඇති නඩුව විභාගය සඳහා දින නියම කිරීම සඳහා අද කැදවූ අවස්ථාවේ එම නඩුව පෙබරවාරි මස 12 වනදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළා.
2010 සිට 2014 වසර දක්වා අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ සමයේදී ඉන් හිමිවු වැටුපෙන් හා ඔහුගේ ආදායම් වලින් උපයා ගත නොහැකි රුපියල් මිලියන 75 කට ආසන්න දේපලවල හිමිකාරීත්වය දැරීම මෙලෙස විමල් වීරවංශට එරෙහි එල්ල වූ චෝදනායි.

Post a Comment

0 Comments