සහල් කිලෝවක් රුපියල් 100 කට ලබාදීම සාධාරණයි !

රුපියල් සීයකට සහල් කිලෝවක දීම සාධාරණ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.
කොළඹ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අමතමින් ඔහු සඳහන් කළේ හාල් කිලෝවක් රුපියල් සියයකට දීමේ කිසිදු අසාධාරණයක් නොමැති බව සහ ගොවීන්ට ද වී සදහා සාධාරණ මිලක් දිය යුතු බවයි.
වී ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ යොමු වී ඇතැයි අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩි දුරටත් සඳහන් කළා.

Post a Comment

0 Comments