නිවාඩුවක් ගත කරන්න හොඳම ස්ථාන විස්ස අතර පළමු තැන ශ්‍රී ලංකාවටඅමෙරිකාවේ usatoday.com වෙබ් අඩවිය මගින් එළ‌‌ඹෙන සීත සෘතුවේදී උණුසුම් කාලගුණයක් සහිත පරිසරයක නිවාඩුවක් ගත කිරීමට නම් තෝරා ගත යුතු ලොව හොදම ස්ථාන 20 අතර පළමු ස්ථානය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කර තිබෙනවා.
දෙසැම්බර් සහ පෙබරවාරි මාසයන් හිදී ඇතිවන මෙම සිත සෘතුවේදී යුරෝපය ඇතුළු රටවල් රාශියක් අධික ලෙස හිමෙන් වැසි යනවා.
එහිදී බොහෝ විදෙස් සංචාරකයින් සිය නත්තල් නිවාඩුව සහ නව වසර උදාව සැමරීම සඳහා උණුසුම් කාලගුණයක් ඇති රටවල සංචාරය කිරීම සිදුකරනු ලබනවා.

Post a Comment

0 Comments