ඡන්දහිමි නාමලේඛනය ගැන මැ.කෝ කියන කතාව මෙන්න2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ අවසන් ‌කෙටුම්පත ‌දෙසැම්බර් 31වනදා සිට සතියක කාලයක් ප්‍රදර්ශනය කරන බව මැතිවරණ ‌කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
එහිි සභාපති මහින්ද ‌‌‌දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරන්නේ එලෙස ප්‍රදර්ශනය ‌කෙරෙන ‌කෙටුම්පත ජනවාරි 24 වනදා සහතික කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.
අවතැන් වූවන්ගේ ඡන්ද හිමි නාම‌ ‌‌ලේඛනය ‌පෙබරවාරි 15 සහතික කිරීමට කටයුතු කරන බවද ‌දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළා.
මහින්ද ‌දේශප්‍රිය මහතා මාධ්‍ය ‌වෙත අදහස් දැක්වූ වීඩියෝව පහතින්

Post a Comment

0 Comments