හිරුණි විජේරත්නත් ලක්මව රනින් සරසයි

හිරුණි විජේරත්න 13 වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මැරතන් ඉසව්වේ රන් පදක්කම අද දිනා ගත්තා.

ඒ, පැය 2යි මිනිත්තු 41යි තත්පර 24ක කාලයක් සටහන් කරමින් ය.
දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවර පැවැත් වේ.

Post a Comment

0 Comments