මේ කාල සීමාවේ එළවලු වෙනුවට ආදේශක ආහාරයට ගන්න !
එළවළු මිල ඉදිරියටත් මෙලෙසම පවතිනු ඇති බවත්, එබැවින් එළවළු වෙනුවට වෙනත් ආදේශක ආහාරයට ගන්නා ලෙසත් අභ්‍යන්තර වෙළඳ හා පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
එළවළු සහ ලූනු මිල ගණන් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඊයේ (18) මේ බව පවසා තිබෙනවා.
එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ “පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නෙ මේ වෙලාවෙ එළවළු මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා. වෙන ආදේශක තියෙනවා නම් යොදාගන්න පුළුවන් නම් යොදාගන්න, පුළුවන් තරම් දුරට. මේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්වෙන තුරු මේක පවතින්න ඉඩ තියෙනවා” යනුවෙනි.

Post a Comment

0 Comments