අවශ්‍යවන්නේ සමාජ මාධ්‍යට නීතිගෙන ඒම නොවෙයිසමාජ මාධ්‍ය පාලනයට නව නීති ගෙන ඒමට අවශ්‍යව ඇති බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කර ඇතැයි කියන ප්‍රකාශයට බලවත් විරෝධය පලකරන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට සමාජ මාධ්‍ය මගින් සැලකිය හැකි බලපෑම් කොට ඇති බැවින් මෙසේ නව නීති ගෙනආ යුතු බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසා ඇති බවයි.
එසේ නීති ගෙන ඒම මැතිවරණ කොමිසමේ නොහැකියාව පෙන්නුම් කිරීමක් බවද ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.
අවශ්‍යව ඇත්තේ සමාජ මාධ්‍ය පාලනයට නීති ගෙන ඒම නොව, සමාජ මාධ්‍ය නිවැරැදිව භාවිත කරන අකාරය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Post a Comment

0 Comments