රිෂාඩ් බදියුදීන් සම්බන්ධ අමාත්‍යංශයක මුදල් අවභාවිතයක් ගැන පරීක්ෂණයක්
එක්සත් ජාතික පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් විසින් පසුගිය රජයේදි මෙහෙයවන ලද අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතාවක් පිළිබඳ  පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

පසුගිය රජයේ වැඩිම ආයතන ගණනාවක් ගණනාවක් හෙබවූ බලවත්ම ඇමතිවරයා වූයේ රිෂාඩ් බදියුදීන් ය.

මේ අනුව රාජ්‍ය මුදල් නියමිත ක්‍රමවේදයකින් තොරව භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුලික විමර්ශනයක් පවත්වා ඉදිරි කටයුතු කිරීමට සියල්ල සුදානම් බවද වාර්තා වේ.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ දින මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන් පිරිසක් ප‍්‍රවාහනය කිරීම වෙනුවෙන් මෙම මුදල් අවභාවිත කර ඇතැයි ලද පැමිණිල්ලක් මත පරීක්ෂණ සිදුකෙරේ.

මූලික පරීක්ෂණයේදී අමාත්‍යාංශය මට්ටමින් අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇති අතර ඉන් අනතුරුව ඉදිරි පියවර ගැනීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

Post a Comment

0 Comments