කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනතුරැ ඇඟවීම් !

තද වැසි පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි දක්වා ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර, නුවරඑළිය, මහනුවර, මාතලේ, බදුල්ල හා මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථාන වලට මිලි මීටර 150ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.

මීට අමතරව උතුරුමැද, සබරගමුව, දකුණු හා බස්නාහිර යන පළාත්වල ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ද යාපනය, මන්නාරම, කිලිනොච්චි සහ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට ද මිලි මීටර 100ට වැඩි තද වර්ෂාපතනයක් ඇති විය හැකි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

ගිඟුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළංවලින් සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Post a Comment

0 Comments