රංජිත්ගේ දේහය මිහිදන් කිරීමටත් පෙර මන්ත්‍රීආසනය ගන්න වලියක් !රංජිත් සොයිසා මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය තමන්ට අනිවාර්යෙන් ලැබිය යුතු බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සන්ධාන ලැයිස්තුවේ ඊළඟට සිටින අපේක්ෂකයා වන සනී රෝහණ කොඩිතුවක්කු මහතා පවසනවා.

2015 මහ මැතිවරණයේදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්ත්‍රී ආසන 6 ක් හිමි වූ අතර රංජිත් සොයිසා මහතා මනාප ඡන්ද 63,071ක් ලබාගනිමින් දිස්ත්‍රික්කයේ 6 වැනි ස්ථානයට පත් වුණා.

සබරගමුව පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන වරුණ ලියනගේ මහතා මනාප ඡන්ද 49,850ක් ලබා ගනිමින් එම ලයිස්තුවේ 7 වැනි ස්ථානයට පත් වූ අතර, සනී රෝහණ කොඩිතුවක්කු මහතා එම ලයිස්තුවේ 8 වැනි ස්ථානයට පත් වූයේ මනාප ඡන්ද 43153ක් ලබා ගනිමින්.
වරුණ ලියනගේ මහතා මේ වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක් වී සිටින බැවින් එම පාර්ලිමේන්තු ආසනය තමන්ට හිමිවිය යුතු බවයි සනී රෝහණ කොඩිතුවක්කු මහතා සඳහන් කළේ.
මේ අතර වරුණ ලියනගේ මහතා පවසන්නේ තමා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය පළ කළද , ඉකුත් මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් තරඟ කළ බවයි.
එබැවින් එම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආසනය තමන්ට හිමිවිය යුතු බවයි වරුණ ලියනගේ මහතා අවධාරණය කරන්නේ.

Post a Comment

0 Comments