පලාලි ගුවන්තොටුපල සංවර්ධනයට මිලියන 300 ක ප්‍රදානයක් !


යාපනය පලාලි ගුවන්තොටුපල කලාපීය ගුවන්තොටුපලක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් ඉන්දීය රජය විසින් ප්‍රධානය කර තිබෙනවා.
ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රනතුංග මහතා අතර හමුවක් ඊයේ(10) පැවැත්වුණා.
ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා එහිදී මේ පිළීබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රනතුංග මහතා දැනුවත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව පලාලි ගුවන්තොටුපලේ මගී පර්යන්තය පුළුල් කිරීමට සහ ගමන් මළු පරික්ෂා කිරීමේ අංගනය ඉදිකිරීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමුවනු ඇති.

Post a Comment

0 Comments