ලබන අප්‍රේල් 25 , 27,28 දින වලින් එකක මහ මැතිවරණය !

මාර්තු මස පළමු සතියේදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියහොත් අප්‍රේල් මාසයේදී මහ මැතිවරණය පැවැත්වියය හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.
එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ බොහෝ දුරට අප්‍රේල් මස 25,27 හෝ 28 යන දිනවලින් එක් දිනෙක මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවයි.
දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සමග අද (04) මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් දේශප්‍රිය මහතා මෙම අදහස් පළ කළා.

Post a Comment

0 Comments