භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සාකච්ඡා !
භාරකාර ආණ්ඩුවක් අද (20) දින පිහිටුවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව බොහෝ දුරට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අගමැති ධුරයට පත්වීමට ඉඩ ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඇමැතිවරුන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් සීමිත කැබිනට් මණ්ඩලයකින් සමන්විත භාරකාර ආණ්ඩුවක් මීළඟ මහ මැතිවරණය තෙක් පවත්වාගෙන යෑමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

Post a Comment

0 Comments