මත්ද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න නව රොබෝ යන්ත්‍ර දෙකක් කටුනායකටශ්‍රී ලංකා පොලිස් ඉතිහාසයේ පළමුවරට පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ කටුනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවන්තොටුපල ඒකකය විසින් මත්ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව සඳහා රොබෝ යන්ත්‍ර 2ක් අද දින සිට යොදාගනු ලබයි.

කටුනායක, ජාත්‍යාන්තර ගුවන්තොටුපලේ පැමිණීමේ හා පිටවීමේ පර්යන්තයේ ප්‍රවේශ ශාලාව තුළ මෙම නව සෝදිසි කිරීමේ රොබෝ යන්ත්‍ 2ක් සවි කර තිබේ.

"රොබොට් ඉන්ස්පෙcටිඔන් ඩොග්" ලෙසින් හඳුන්වන මෙම රොබෝ යන්ත්‍ර චීන මහජන සමුහාණ්ඩුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය වෙත පරිත්‍යාග කර ඇත.

මෙම උපකරණ මඟින් ගුවන්තොටුපල මගීන් හා ගමන් මළු පරීක්ෂාවට ලක් කරන අතර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා සියලුම වර්ගයේ මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග හඳුනාගැනීමේ හැකියාවක් මෙම යන්ත්‍ර 2 සතුව පවතින බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

මෙම එක් රොබෝ යන්ත්‍රයක වටිනාකම රුපියල් කෝටි 8 හමාරක් වන අතර මෙවැනි උපකරණ 3ක් ශ්‍රී ලංකාවට චීනයෙන් පරිත්‍යාග කර ඇත.

එයින් උපකරණ 2ක් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයේ කටුනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවන්තොටුපල ඒකකය විසින් ගුවන්තොටුපලේ පැමිණීමේ හා පිටවීමේ පර්යන්තයේ ප්‍රවේශ ශාලාව තුළ සවි කර ඇත.

මෙම උපකරණ එහා මෙහා ගමන් කරමින් සෝදිසි කිරීම් සිදු කරන බව වාර්තා වෙයි.

අද සිට පැය 24 පුරාම මෙම නව උපකරණ ද්විත්වය ක්‍රියාකාරී වන බව වාර්තා වෙයි.

Post a Comment

0 Comments