පිළිකා රෝගීන්ට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 30ක උග්‍ර හිඟයක් !
මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන පිළිකා රෝගීන්ට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 30ක උග්‍ර හිඟයක් පවතින බව එම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා පවසනවා.

මෙම හිඟය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාස 8 පුරාම සෞඛ්‍ය සැපයීමේ අංශය දැනුවත් කළද, මේ දක්වාම ඒ සඳහා ප්‍රතිචාර ලැබී නොමැති බවද ඔහු සඳහන් කරනවා.

අවශ්‍ය ඖෂධ ප්‍රාදේශිය වශයෙන් මිලදීගැනීමට උපදෙස් පමණක් ලැබුණු බවත්, පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ  ආධාර යොදවා එම ඖෂධ මිලදී ගැනීමට ගිය අවස්ථාවලදී රජය හිඟ මුදල් රුපියල් කෝටි 80ක් ගෙවා නොමැති බව කියමින් එම සමාගම්  ඖෂධ ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවද අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් රෝහලට අත්‍යවශ්‍ය හිඟ ඖෂධ ගණනාවක්  පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලබාගෙන, රෝගීන්ට ලබාදෙන බවද දිසානායක මහතා සඳහන් කළා.

Post a Comment

0 Comments