සජිත්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සජින් වාස් සම්බන්ධ කරගන්න එපා !

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන සම්බන්ධ කර ගැනීම  පිළිබඳව එජාපයේ පසුපෙල මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ප්‍රබල විරෝධයක් මතුව ඇතැයි වාර්තාවේ.

සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනට දූෂණ චෝදනා රාශියක් එල්ල වී තිබීමත්, ඔහු පසුගිය මැතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පාක්‍ෂිකයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමත් මෙම විරෝධයට හේතුව වී ඇතැයි සඳහනන්.

පසුපෙල මන්ත්‍රීවරුන් මේ පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ ප්‍රධාන නායකයන්ටද කරුණු පෙන්වා දී ඇතැයි ද වාර්තාවේ.

Post a Comment

0 Comments