බෞද්ධාගමට මුල්තැන ලබා දීම සම්බන්ධව ගෝඨාභයගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ නෑ !


රටේ ඒකීය භාවය හා බෞද්ධාගමට මුල්තැන ලබා දීම සම්බන්ධව ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ කිසිඳු සටහනක් නැත්තේ යටි අරමුණක් සහිත වීම නිසා බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

ඊයේ පැවතී උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදියකු යොමු කල ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

වේදිකා වල කොතරම් ඒකීය රාජ්‍ය ගැන හා බුද්ධාගමට මුල් තැන ලබා දීම සම්බන්ධව කතා කලත් එය ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස ජනතාව අතරට ගෙන යාමට නොහැකිනම් එය වේදිකා වල පවතවනු ලබන පදනමක් රහිත් කටකතාවක් පමණක් බව මෙහිදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ඒකීයභාවය හෝ බුද්ධාගම ගැන සඳහන් නොකලත් නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පැහැදිලිව රටේ ඒකීය රාජ්‍ය ගැන සහ බුද්ධාගමට මුල්තැන ලබා දීම සම්බන්ධව සටහන් කරන බව වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික මහතා පවසන ලදී.

Post a Comment

0 Comments