ගෝඨා සහ සජිත් අතරින් "සජිත්" ඉදිරියට පැමිණෙයි

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ආයතනයක් වන සමාජ බ්‍රේකර්ස් විසින් ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවර ඉදිරිපත් වී ඇති ප්‍රධාන පක්ෂ සහ සන්ධාන වල අපේක්ෂකයින්ගේ ෆේස්බුක් පිටු අනුව නව ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාබයය රාජපක්ෂට වඩා ඉදිරියෙන් සිටී.

එහි දැක්වෙන සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව, නව ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට කැමැත්ත පළ කල සමාජ පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව 641,795 ක් වන අතර, පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාබයය රාජපක්ෂ මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට කැමැත්ත පළ කල සමාජ පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව 465,484 ක් වෙනවා.

එහි සටහන පහත දැක්වෙනවා.
එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන දේශපාලන පිටු කාණ්ඩය අතර, පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාබය රාජපක්ෂ මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට කැමැත්ත පළ කල සමාජ පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව +66,818 ක් වන අතර, නව ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ෆේස්බුක් පිටුවට කැමැත්ත පළ කල සමාජ පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව +28,893 බවට පත්ව තිබෙනවා. එමෙන්ම එහි ජනාධිපති අපේක්ෂක රොහාන් පල්ලෙවත්තගේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය එම කාණ්ඩයේ තෙවන ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.


Post a Comment

0 Comments