බෙන්තර ඇල්පිටිය ජනතාව සිටිනාතුරු ගීතාව නවත්වන්න බෑ !

ඊයේ (11) ඇල්පිටිය ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමත් සමඟ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව සිය සතුට සමරනු ලැබුවා.

මේ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ ජයග්‍රහණය සම්බන්ධයෙන් සිය සතුට පල කරනු ලැබුවා.

ඇය සිය අදහස් පළ කරමින් කියා සිටියේ තමාගේ දේශපාලන ගමන නතර කරන්න කටයුතු කළ අයට එය ලේසි පහසු කටයුත්තක් නොවන බවයි.

බෙන්තර ඇල්පිටිය ජනතාව සිටින තුරු තමන් ජයගන්නා බවත් ඇය පැවසුවා.

Post a Comment

0 Comments