පියා වෙනුවෙන් අතක් නිෂ්පාදනය කල පිනැති පුතෙක් ! -PHOTOS-

වසර දහයකට පෙර පියාගේ වෙන්වුණු අත වෙනුවට කෘත්‍රිම අතක් නිපදවීමට මුලතිව් මල්ලාවී ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු සමත් වී තිබෙනවා.

 එස්.දුෂ්‍යන්තන් නැමති මෙම තරුණයා විශ්ව විද්‍යාල සිසුවකු වන අතර දීර්ඝ වශයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසුව ඔහුට සිය පියා වෙනුවෙන් කෘත්‍රිම අතක් නිෂ්පාදනය කොට සිය පියාට සවි කිරීමට හැකි වී තිබෙනවා.

කනපතිපිල්ලේ පද්මනාදන් නැමති, තරුණයාගේ පියාගේ අත හදිසි අනතුරකින් මීට වසර දහයකට පෙර දරුණු ලෙස තුවාල වී ඇති අතර  පසුව ශල්‍ය කර්මයක් මගින් අත කපා ඉවත් කිරීමට සිදු ව තිබෙනවා.

ශල්‍යකර්මයෙන් පසු අත අහිමි වූ සිය පියාට කෘත්‍රිම අතක් සවි කිරීමට ගිය අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා විශාල මුදලක් අවශ්‍ය වූ නිසා කෘත්‍රිම අතක් සවි කිරීම පද්මනාදන් ගේ පවුලේ උදවියට සිහිනයක් වී තිබුණා. ඒ අනුව පද්මනාදන්ගේ පුතා වූ දුෂ්‍යන්තන් එදා සිටම උත්සහ කොට ඇත්තේ කෙසේ හෝ සිය පියාට කෘත්‍රිම අතක් නිෂ්පාදනය කිරීමටයි.

ඒ අනුව වසර 10 ක උත්සාහයකින් පසුව ඔහුට සිය පියා වෙනුවෙන් කෘතීම අතක් නිපදවීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා.Post a Comment

0 Comments