සිංහයා එක්ක නගරයේ ඇවිදපු අමුතු පොරක් අත් අඩංගුවට ගනී !


සෞදි අරාබියේ ජෙඩා නගරයේ ප්‍රධාන මාර්ගයක සිංහයෙක් සමඟ ඇවිදගෙන ගිය සෞදි ජාතිකයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ආපනශාලාවක් ඉදිරිපිට පුද්ගලයෙක් සිංහයෙක් සමඟ සිටින බවට පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ලැබීමෙන් පසු ජංගම මුර සංචාරයක නිරතවෙමින් සිටි පොලිස් නිලධාරීන් පැමිණ මෝටර් රථයක් තුලසිටිපුද්ගලයාව සහ සිංහයාවඅත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සිංහයාව මහ නගරසභා බලධාරීන්ට භාරදීමට සෞදි ජාතිකයා කටයුතු කර ඇත.

වන සතුන් සුරතල් සතුන් ලෙස තබාගැනීම හෝ ප්‍රවාහනය කිරීම නීතිවිරෝධි බව සෞදි වනජීවි කොමිසම පැවසීය.

මිනිසුන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන බැවින් වන සතුන් රඳවා සිටින නිවාස හෝ ගොවිපොළවල් පිළිබඳව ආරක්ෂක අංශවලට දැණුම් දෙන ලෙස සෞදි වනජීවි කොමිසමමහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළේ ය.

Post a Comment

0 Comments