එස් බී දිසානායක ඩිලාන් ඇතුළු පහක් අනාථයි !
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලෙස පත් කළ මන්ත්‍රීවරු 05 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය ඉදිරි දින දෙක තුන තුළදී තහනම් කිරිමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසීය.

මහ ලේකම්වරයා එසේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ මෙම මස 21වන දින මාතලේ දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සම්මේලනය පිළිබද මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිතිඥ ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ මාතලේ තැන්න ප්‍රදේශයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය.

ඒ.එච්.එම් ෆවුසි, ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන, එස්.බී දිසානායක, ඩිලාන් පෙරේරා හා විජිත් විජේමුණි සොයිසා යන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ඉදිරි දින දෙක තුන ඇතුළත අදාළ ලිපි ඔවුන්ට යොමු කිරිමට නියමිත බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

Post a Comment

0 Comments