කොළඹ කුණු අද සිට අරුවක්කාළුවට ගෙනයයි


කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ එකතු වන කසළ පුත්තලම අරුවක්කාලු කසළ අංගනයට බැහැර කිරීම අද සිට ආරම්භ වේ.
ඒ, අදාළ අංශවල නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී එළඹි එකඟතාවයකට අනුවයි.

කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් පාලිත නානායක්කාර මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභාව රුපියල් මිලියන 2.5 ක ගාස්තුවක් ඉල්ලා සිටි බවයි.

අදාළ මුදල ගෙවීමට කොළඹ මහ නගර සභාවේ කසළ බැහැර කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන කොන්ත්‍රාත් සමාගම එකඟවීමත් සමග අද සිට අරුවක්කාලු අංගනයට කසළ බැහැර කළ හැකි බව කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේ ය.

දෛනිකව කොළඹ නගර සීමාවේ එක්රැස් වන කසළ ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 550 ක් පමණ වේ.

ඉන්, මෙට්‍රික් ටොන් 200 ක් දිරාපත් නොවන ද්‍රව්‍යයයි.

කොළඹ සිට අරුවක්කාලු අංගනයට කසළ ප්‍රවාහනය සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාව එක් රථයකට ගෙවන මුදල රුපියල් 75000 ක් පමණ වන බව ද නාගරික කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේ ය.

කොන්ත්‍රාත් සමාගම වරකට රැගෙන යන්නේ කසළ මෙට්‍රික් ටොන් 10 ක් පමණි.

ඒ අනුව දෛනිකව අරුවක්කාලු අංගනයට රැගෙන යන කසළ ප්‍රමාණය තීරණය කෙරෙන්නේ එක්රැස් වන කසළ ප්‍රමාණය අනුවය.

මේ වන විට රථවල ගබඩා කර ඇති කසළ පළමුව අරුවක්කාලු අංගනයට බැහැර කිරීම සිදු කරන බව කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේ ය.

දින කිහිපයකට සිට අඩාලව පැවති කොළඹ කසළ එක් රැස් කිරීමේ කටයුතු ද අද සිට ආරම්භ වනු ඇති.

අරුවක්කාලු අංගනයට දිනකට බැහැර කළ හැකි කසළ මෙට්‍රික් ටොන් ප්‍රමාණය 600 කි.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා සම්බන්ධ කර ගැනීමට අප උත්සහා කළ ද ඔහු දුරකතනයට ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ නැත.

Post a Comment

0 Comments