ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනකුට ජීවිතාන්තය දක්වා තරඟ තහනමක් !

හොංකොං ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා තරග තහනමක් ලබාදීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ආයතනය (අයි.සී.සී) පියවර ගෙන ඇත. මෙලෙස තරග තහනම් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත්තේ ඉර්ෆාන් අහ්මඩ් හා නදීම් අහ්මඩ් යන ක්‍රීඩකයින්ට දෙදෙනාටයි.

තරග පාවාදීම හෝ තරග පාවාදීමට සැලසුම් සකස් කිරීම යන චෝදනාවන් මොවුන්ට එල්ලවී ඇත. එමෙන්ම අදාළ පාවාදීම් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු හෙලි කිරීමට අසමත්වීමද මොවුන්ට එල්ලවී ඇති තවත් චෝදනාවකි.  මේ අතරින් ඉර්ෆාන් අහ්මඩ් මේ වන් විටත් මාස 30 ක තරග තහනමකට ලක්වී සිටීම විශේෂත්වයකි.

මොවුන් දෙදෙනාට අමතරව තවත් මොවුන්ගේ කණ්ඩායම් සගයෙකු වූ හසීබ් අහ්මඩ්ට වසර 5 ක තරග තහනමක් ලබාදී ඇත.

Post a Comment

0 Comments