සාකච්ඡා සාර්ථකයි ! නායකයින් දැනුවත් කරනවා !
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එක්ව සකස් කරන සන්ධානය පිළිබඳව අද (27දා) දින පැවැති සාකච්ඡා සාර්ථක වූ බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි.

අදාළ  සාකච්ඡාවේදී සාකච්ඡා කළ කරුණු පිළිබඳව පක්ෂ නායකයින් දැනුවත් කිරිමට කටයුතු කරන බවත්, මීට අමතරව ඉදිරියේදී දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡා සිදුවන බවද පවසා සිටියේය.

Post a Comment

0 Comments