2020 ජනාධිපතිවරණය සඳහා ෆොන්සේකා සූදානම් වෙයි !
ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකත්වය පිළිබද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඞ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා ද බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම පවසනවා.

ඔහු ඉකුත්දා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා කොළඹදී සාදයක්ද පවත්වා ඇත්තේ ඒ අරමුණින් බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයෙකු අප වෙත පැවසුවේ.

එම සාදයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  ෆීල්ඞ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා තමන් ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය පිළිබද බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් හමුවේ පවසා තිබෙනවා. කෙසේවෙතත් එහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පවසා ඇත්තේ පක්ෂය සමග ඒ පිළිබද සාකච්ඡා කළ යුතු බවයි.

Post a Comment

0 Comments