ප්‍රභල චරිත දෙක තේරීම්කාරකසභාව හමුවට ගෙන්වනවා -ෆොන්සේකා-ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු තවත් කිහිප දෙනෙකු ප්‍රහාරය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට නියමිත බව පාර්ලිම්න්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසයි.

ප්‍රහාරය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව පිළිබඳ මාධ්‍යවෙදීවෙකු විසින් අද(05) ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රශ්නයකය පිළිතුරු දෙමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා,  හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, හිටපු නීතිය, සාමය පිළිබඳ හිටපු අමාත්‍යවරුන් විශේෂ කාරක සභාවට කැඳවීම නිමිත බවත් ඉන් අනතුරුව ප්‍රහාරය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ අවසානයක් දැකිය හැකි බවත් මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ අතර පාර්ලිම්න්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ රටේ ආරක්ෂාව ජනාධිපතිරවයා විසින්  මෙවන අවුල් කර ඇති බවයි

Post a Comment

0 Comments