මාලිංග වෙනුවෙන් පැමිණි අය අනාථ කරපු ක්‍රිකට් පාලනය මෙන්න !
සංචාරක බංගලාදේශ කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරඟය නැරඹීමට පැමිණි ‘‘අන්තර්ජාල ප්‍රවේශපත්‘‘ මිලදී ගත් ප්‍රෙක්ෂකයන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

මීට හේතුව වී ඇත්තේ ‘අන්තර්ජාලය හරහා වෙන්කර ගත් ප්‍රවේශපත්‘ මිලට ගෙන තරඟය නැරඹීමට පැමිණි ප්‍රෙක්ෂකයන්ට, ක්‍රිකට් ආයතනයට ගොස් එම ප්‍රවේශපත පෙන්වා සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපතක් රැගෙන එන ලෙස ආර් ප්‍රෙමදාස පිටියේ බළධාරීන් පැවසීමත් සමගයි.

මේ  නිසා ක්‍රිකට් රසිකයනි් බොහෝ පිරිසක් ආර් ප්‍රේමදාස පිටිය අසළ පෝලිම් ගැසී සිිටින අයුරු දැකගත හැති අතර ඇතැම් ප්‍රෙක්ෂකයන් ක්‍රිකට් ආයතනයට ගොස් සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපතක් රැගෙන එන අයුරු දැකගන්නට ලැබුණා.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩිව අදහස් දක්වන ක්‍රීඩා ලෝලීන් පවසන්නේ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශපතක් මිලට ගත් විට, සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපතකුත් මිලට ගත යුතු නම්  අන්තර්ජාල ප්‍රවේශපතක් මිලට ගැනීමේ අවශ්‍යතාව කුමක්ද යන්නයි.

ඔවුන් මිලට ගත් මෙම අන්තර්ජාල ප්‍රවේශපතක් රුපියල් 1500ක මුදලක් වූ බවත් වාර්තා වුණා

Post a Comment

0 Comments