විදුලි බිලත් ඉහළ යයි ! විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාඩුව පියවාගැනීම අරමුණයි

විදුලිබල මණ්ඩලය ලබන රුපියල් බිලියන 100ක පාඩුව අවම කරගැනීම සදහා විදුලි මිල ඉහළ දැමීමේ සූදානමක් පවතින බව විදුලි මිතුරෝ සංවිධානය චෝදනා කරනවා.

ඊයේ(18) මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් එම සංවිධානයේ සභාපති රෝහිත මාතර ආරච්චි මහතා වත්මන් විදුලි අර්බුදය සමබන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් අනාවරණය කලා.

2014 වසරේ සිට මේ දක්වා කිසිදු අඩු වියදම් විදුලි ජනන බලාගාරයක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්‍යංශය අසමත්ව ඇති අතර 2015 වසරේ රුපියල් බිලියන 23ක් ලාභ ලැබූ විදුලිබල මණ්ඩලය 2016 – 2019 කාලය තුලදී ලබා ඇති අලාභය රුපියල් බිලියන 200ක් වන බව විදුලි මිතුරෝ චෝදනා කරනවා.

කෙරවලපිටිය බලාගාරය ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය ඊට අවම මිල ඉදිරිපත් කල දේශීය සමාගමට ලබා නොදී චීන සමාගමකට ලබාදීමට අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සහ අමාත්‍යංශ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ යන මහත්වරුන් ක්‍රියා කිරීම නිසා විදුලි අර්බුදය තවත් දරුණු වී ඇතැයි අනාවරණය වී ඇත.

Post a Comment

0 Comments