අනුමැතියකින් තොරව සැත්කම් කළ බවට සාෆිට තවත් චෝදනාවක් !


මොහොමඩ් ෂාෆි වෛද්‍යවරයාට එරෙහිව තවත් පැමිණිල්ලක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට ඊයේ දින (10) ඉදිරිපත් වූවා. ඒ මොහොමඩ් ෂාෆි වෛද්‍යවරයා විසින් කිසිදු අනුමැතියකින් තොරව එල්.ආර්.ටී සැත්කම් සිදු කළ බවට වන පැමිණිල්ලකි.

සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය, නීතිඥ ජාතික සංවිධාන එකමුතුව සහ වෘත්තීයවේදීන් පිරිසක් විසින් අදාළ පැමිණිල්ල වෛද්‍ය සභාවට ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල

"වෛද්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් මතුවෙලා තිබෙන අර්බුදය ගැන මවුවරුන් සමග සාකච්ඡුා කළා. සැකසහිතව සිදුකළ සැත්කම් පිළිබඳව මවුවරුන් 11 දෙනෙක් අපට පැමිණිලි කළා. සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ අවසරයකින් තොරව සැත්කම් කළ බවට ලිඛිතව සාක්‍ෂි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා." යනුවෙන් පැවසූවා.

Post a Comment

0 Comments