තරුණියන්ගේ ජීවිත විනාශ කරන විශ්ව පෙරේරා මේ පාර නටපු නාඩගම මෙන්න !මෝස්‌තර නිර්මාණ ශිල්පියෙකු සහ නිරූපණ ශිල්පියෙකු වන විශ්ව පෙරේරා මිස් ශ්‍රී ලංකා සහ මිස්ට ශ්‍රී ලංකා තේරීමේ තරඟය හා පැවති සංදර්ශනය සඳහා මෝස්‌තර නිරූපිකාවන් සහ නිරූපණ ශිප්ලින් ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය පිලිබඳ මේ දිනවල කාගේත් කතාබහට ලක්වී තිබෙනවා.

ඇතැම් පිරිස් පවසන්නේ මෙය ශ්‍රී ලංකවේ සංකෘතිය විනාශ වන අන්දමින් යොදාගෙන ඇති අතර කාන්තාවන්ගේ සහ පිරිමින්ගේ ගරුත්වය විනාසහ කිරීමට දරු ප්‍රයත්නයක් බවයි.

එම සංදර්ශනයේ සියලු ඡයාරූප පහතින් නරඹන්න..Post a Comment

0 Comments